đến
0
0
đến
0
0

Bán nhà tại Đằng Hải VM-00672
 • Đằng Hải
 • Diện tích: 48 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 3.400.000.000 đ

10/07/2022 admin

 Bán nhà tại Lê Chân VM-00671
 • Lê Chân
 • Diện tích: 46 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 5.250.000.000 đ

10/07/2022 admin

 Bán nhà tại chợ Hàng VM-00669
 • chợ Hàng
 • Diện tích: 41 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 2.750.000.000 đ

10/07/2022 admin

 Bán nhà tại Nguyễn Văn Linh VM-00667
 • Nguyễn Văn Linh
 • Diện tích: 75 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 2.850.000.000 đ

10/07/2022 admin

 Bán nhà tại Miếu Hai Xã VM-00666
 • Miếu Hai Xã
 • Diện tích: 43 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 1.000.000.000 đ

10/07/2022 admin

 Bán nhà tại Tại Lê Chân VM-00665
 • Lê Chân
 • Diện tích: 76 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 4.600.000.000 đ

10/07/2022 admin

 Bán nhà tại Tại Lê Chân VM-00664
 • Lê Chân
 • Diện tích: 47 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 4.000.000.000 đ

10/07/2022 admin

 Bán nhà tại Thiên Lôi VM-00659
 • Thiên Lôi
 • Diện tích: 48 m2
 • Hướng: Tây Nam
 • Giá: 5.250.000.000 đ

10/07/2022 admin

 Bán nhà tại khu quán Nam VM-00658
 • khu quán Nam
 • Diện tích: 50 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 4.500.000.000 đ

10/07/2022 admin

Bán nhà tại Ngô Gia Tự VM-00656
 • Ngô Gia Tự
 • Diện tích: 58 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 3.500.000.000 đ

10/07/2022 admin

 Bán nhà tại Trung Hành VM-00655
 • Trung Hành
 • Diện tích: 88 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 4.600.000.000 đ

10/07/2022 admin

Bán nhà tại Văn Cao VM-00654
 • Văn Cao
 • Diện tích: 62 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 5.100.000.000 đ

10/07/2022 admin

Bán nhà tại Trung Hành VM-00653
 • Trung Hành
 • Diện tích: 48 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 3.100.000.000 đ

10/07/2022 admin

Bán nhà tại Trung Hành VM-00652
 • Trung Hành
 • Diện tích: 72 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 2.650.000.000 đ

09/07/2022 admin

 Bán nhà tại Ngô Gia Tự VM-00649
 • Ngô Gia Tự
 • Diện tích: 54 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 4.000.000.000 đ

09/07/2022 admin

Bán nhà tại Trung Lực VM-00648
 • Trung Lực
 • Diện tích: 66 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 2.100.000.000 đ

09/07/2022 admin

 Bán nhà tại Thiên Lôi VM-00647
 • Thiên Lôi
 • Diện tích:
 • Hướng: Đông
 • Giá: 5.000.000.000 đ

09/07/2022 admin

Bán lô đất tại Khu Anh Dũng 3 VM-00646
 • Khu Anh Dũng 3
 • Diện tích: 185 m2
 • Hướng: Đông
 • Giá: 8.000.000.000 đ

09/07/2022 admin

0933 159 696
messenger icon zalo icon